ProduktionenJörgen Larsson - chassie Volvo Fl 6 12- 5 hästplatser